Järjestyssäännöt 2021

1.§

Varsinaisia jäseniä ovat yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan hallituksen hyväksymät osakkaat.  Jäsenhakemuksessa on oltava kahden kerhon jäsenen suositus.  Hallitus päättää hakemuksesta yhdessä käsittelyssä.

Käyttäjäseniä ovat henkilöt, jotka käyttävät kerhon osakkaana olevan yhtiön tai yhteisön jäsenoikeuksia ja jotka hallitus on hyväksynyt.

2.§

Vuosimaksu on maksettava  vuosittain 30.4. mennessä.  Vuosimaksun maksaminen on ehtona kerhon toimintaan osallistumiselle.

3.§

Kerhon tilat ovat jäsenten käytössä ravintola Upseerikerhon aukioloaikoina.  Muina aikoina tiloja voivat käyttää ne kerhon jäsenet, joilla hallitus tai kerhomestari on luovuttanut rakennuksen avaimen käyttöön tai muuten myöntänyt luvan tilojen käyttöön.  Jokaisessa tilaisuudessa on oltava vastuullinen kerhon jäsen, joka vastaa kulunvalvontajärjestelmästä, siisteydestä ja järjestyksestä.  Kerhohuoneistoon saavat tulla vain kerhon jäsenet vieraspaikkakuntalaisine miespuolisine vieraineen.  Tilojen käyttöoikeus on kerhon harrasteryhmillä ja vastuu tiloista hallituksen määräämällä vastuuhenkilöllä.

4.§

Ystävyysklubien jäsenillä on oikeus molemminpuoliseen vierailuihin toistensa klubihuoneistossa ja tilaisuuksissa.

5.§

Kerhon jäsenten on kerhohuoneistossa ja kerhon tilaisuuksissa noudatettava nuhteetonta käytöstä toisia kerhon jäseniä, vieraita ja henkilökuntaa kohtaan ja vaalittava viihtyvyyttä kerhossa ja varjeltava kerhon mainetta.  Kerhohuoneistossa on noudatettava ravintola Upseerikerhon henkilökunnan ohjeita.

6.§

Omien alkoholijuomien nauttiminen, uhkapelien harjoittaminen ja häiritsevä käytös on kielletty kerhohuoneistossa ja kerhon tilaisuuksissa.

7.§

Järjestyksestä kerhohuoneistossa vastaa tilaisuuden ja tapahtuman vastuuhenkilö.  Hänen antamiaan ohjeita on noudatettava.

8.§

Kerho ei vastaa kerhohuoneistosta kadonneesta omaisuudesta.

9.§

Edellä olevan lisäksi on noudatettava hallituksen antamia muita ohjeita ja määräyksiä.

Lappeenrannan Kerho Oy